พันธกิจน้ำพุ Fountain Ministry
ThaiEnglishGerman
พันธกิจน้ำพุ
โครงการ OMF ในขอนแก่นประจำภูมิภาคอีสาน
รูปภาพจาก www.boundless.org/adulthood/2005/pray-boldly
Pray for us

อธิษฐานเผื่อ

  • อธิษฐานเผื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
  • อธิษฐานเผื่อสุขภาพ ความปลอดภัยและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของหญิงตั้งครรภ์
  • อธิษฐานเผื่อสำหรับครอบครัวที่จะมีความอบอุ่น เข้าแข็ง
  • อธิษฐานเผื่อเด็กที่จะเติบโตขึ้นมา โดยไม่มีพ่อแม่
  • อธิษฐานเผื่อการรักษาภายในจิตใจของผู้หญิงและเด็กที่ถูกล่วงละเมิดและการขาดความรักและการดูแลรักษา
  • อธิษฐานเพื่อความรอดของสตรีและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา
  • อธิษฐานเผื่องานและทีมงาน (กรุณาติดต่อพันธกิจเพื่อรับสาร อธิษฐาน)