พันธกิจน้ำพุ Fountain Ministry
ThaiEnglishGerman
พันธกิจน้ำพุ
โครงการ OMF ในขอนแก่นประจำภูมิภาคอีสาน
Volunteer

ท่านสามารถมีส่วนร่วมโดยการ

  • อธิษฐานเผื่องานและทีมงาน (กรุณาติดต่อพันธกิจเพื่อรับสาร อธิษฐาน)
  • เป็นอาสาสมัครในการช่วยงาน
  • ถวายสิ่งของสำหรับแม่และของใช้สำหรับเด็กอ่อน
  • ถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจ