พันธกิจน้ำพุ Fountain Ministry
ThaiEnglishGerman
พันธกิจน้ำพุ
โครงการ OMF ในขอนแก่นประจำภูมิภาคอีสาน
Activities

ภาระกิจและบทบาทหน้าที่

น้ำพุเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้วยความรักและความจริงใจบนพื้นฐานพระวจนะและช่วยเหลือสตรีแบบองค์รวมในด้านร่างกาย, จิตใจและวิญญาณ จิตต่อสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และอยู่ในภาวะที่ยากลำบาก รวมถึงสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆตามความเหมาะสม

การให้คำปรึกษานั้นเราเน้นให้สตรีเห็นคุณค่าในตนเอง ความรักและการให้อภัย ความเคารพนับถือและความรับผิดชอบต่อชีวิตของพวกเธอและผู้อื่น

รูปภวพจาก www.maeluke.com/
counsellor

เป็นแหล่งข้อมูล

  • แหล่งข้อมูลการตั้งครรภ์โดยให้ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพแก่แม่และการพัฒนาการของเด็ก ทารกในครรภ์และเด็กอ่อน
  • ให้คำปรึกษาโดยยึดหลักสิทธิส่วนบุคคล
  • ให้ความช่วยเหลือในด้านปฏิบัติ
  • ให้การตรวจการตั้งครรภ์ขั้นพื้นฐาน
  • ให้บริการส่งต่อกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหรือที่รับผิดชอบ

กิจกรรม : ฉันเป็นคนพิเศษ

เมื่อวันที่ 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2015ที่ผ่านมา ทางองค์กรน้ำพุ ได้จัดทำบทเรียน "ฉันเป็นคนพิเศษ" และได้เข้าไปทำกิจกรรมกับน้องๆนักเรียน มัธยมปลาย และมัธยมต้น ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3 น้องๆได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และทางท่านอาจารย์ก็สนับสนุน กิจกรรมด้วย ในเทอมต่อไป ทางองค์กรน้ำพุก็ยังมีบทเรียนอีกมากมายที่จะเข้าไปสอนอีกด้วย และจะไปโรงเรียนไหนนั้น ติดตามต่อไปค่ะ น้องๆคนไหน หรือท่านผู้สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม หรือแม้กระทั่งมาเป็นอาสาสมัครเพื่อร่วมกิจกรรมกับเราก็สามารถติดต่อเราได้ที่ "องค์กรณ์น้ำพุ"

โทร : 081-592-0728

เฟ้สบุ๊ค: น้ำพุแห่งความหวัง

ภาพผู้บรรยายกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพเด็กนักเรียนเล่นเกม ภาพถ่ายรวมของเด็กชุดเหลือง ภาพเด็กทำกิจกรรมร่วมกัน ภาพเด็กทำกิจกรรมร่วมกัน ภาพเด็กทำกิจกรรมร่วมกัน ภาพเด็กทำกิจกรรมร่วมกัน ภาพถ่ายรูปรวมของเด็กๆ

กิจกรรม : ถนนคนเดิน

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนมีนาคม องค์กรน้ำพุได้ออกไปประชาสัมพันธ์ที่ "ถนนคนเดิน" จังหวัดขอนแก่น บรรยากาศครึกครื้นมาก มีผู้สนใจมากมายเข้ามาสอบถาม และขอเอกสารเพื่อติดต่อทางเรา และมีหลายท่านที่เข้ามาปรึกษาเราด้วย ก็ฝากทุกๆท่านที่สนใจ ช่วยแชร์ขอมูลของเราออกไปด้วยนะคะ เพราะถ้าเมื่อมีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ เขาจะสามารถติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้ และก็ต้องขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ และแน่นอนถ้าท่านผู้สนใจท่านใด สนใจที่จะร่วมเป็นอาสาสมัครในการประชาสัมพันธ์ ก็สามารถติดต่อเราได้ที่ "องค์กรน้ำพ"

โทร : 081-592-0728

เฟ้สบุ๊ค: น้ำพุแห่งความหวัง

ภาพผู้บรรยายกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพเด็กนักเรียนเล่นเกม ภาพถ่ายรวมของเด็กชุดเหลือง ภาพเด็กทำกิจกรรมร่วมกัน